Vergelijkbare woorden van het woord morose zijn:
desolaat, kelderachtig, donker, zwaarmoedig, stroef,...
lusteloos, somber, verdrietig, droevig, gemelijk,...