Vergelijkbare woorden van het woord mutilatie zijn:
mutilatie, schending, misvorming, mismaaktheid,...
kwetsing, kreuk, laesie, aantasting, knauw, sabotage,...
snee, wond, snede, wonde, schram, breuk, trauma,...