Vergelijkbare woorden van het woord muziekvoordracht zijn:
rede, toespraak, fantasie, onvoorbereid praatje,...