Vergelijkbare woorden van het woord niet helder zijn:
slijk, vuil, modder, half bedorven, moeras, morsig,...
vaalgeel, taankleurig, bruingeel, zaluwachtig,...
onverschillig, slof, lusteloos, stoot, niet welig, mat,...
slap, apatisch, afval, mak, dof, schip, zwak, vaartuig,...
morsig, naar, stel, duf, vaats, groezelig, muf,...
lusteloos, ijl, mager, mat, tint, grasveld, verlegen,...
onscherp, vaag, schimmig, weertype, met damp, mottig,...
slap, dof, mat, bleek, witjes, ontkleurd, iel,...
koud, lauw, slap, mat, plat, misselijk, lui, maf, loom,...
vaag, schimmig, mistig, met damp, heiig, mottig,...
egaal, rossig, grauw, mat, bleekrood, groezig, bleek,...
zwoel, vuil, last, wanorde, onscherp, onduidelijk,...
defect, troebel, wolkig, niet werkend, niet helder,...
modderig, troebel, niet helder, baggerig, drassig,...