Vergelijkbare woorden van het woord nulmorfeem zijn:
pronomen, voornaamwoord, alinea, verbuigen, syncope,...