Vergelijkbare woorden van het woord oever zijn:
ze, kant, derde persoon, hen, hun, haar, type weefsel,...
lamelle, koord, lap, band, strand, slip, flard, streng,...
zij, velg, kring, strook, tinnen, omlijsting, kaft,...
uiterste, afscheiding, eind, strook, afsluiting, rand,...
vogel, kraai, manwijf, zwarte vogel, aanlegplaats,...
strand, grens, zeeoever, bijwal, oever, landstrook,...
schans, dijk, ka, aanlegplaats, gemetselde oeverkant,...
kaan, perron, ka, steiger, aanlegplaats, wal,...
dijk, waterkering, ka, steiger, ligplaats, ankerplaats,...
rand, grens, kant, oever, randje, zoom
knap, flink, neg, zij, gewoonte, plaats, gat, plek,...
kade, oever
grens, buitenrand, kant, oever
aspect, rand, geslepen, weefsel, grenslijn, kant,...
strand, wand, strook, rand, over, omtrek, lijst, reep,...
oever, droogkomiek, saai iemand
volgende
1 2