Vergelijkbare woorden van het woord onaangedaan zijn:
fris, onverschillig, koel, hardvochtig, onvriendelijk,...
onverschillig, koel, laks, los, luw, kalm, slof, zwoel,...
onverschillig, koud, lauw, dikhuidig, hardvochtig,...
onverschillig, onbewogen, dapper, bedaard, koudbloedig,...
onaangedaan, intact, ongetroffen
mis, onaangedaan, ernaast, gemist
brutaal, onaangedaan, zeer koud, ijzig, ijskil,...
onbewogen, onaangedaan
koel, onaangedaan, cynisch
koud, onbewogen, onaangedaan, ijskoud, onaangeraakt,...
fris, onverschillig, lauw, zakelijk, onvriendelijk,...
onverschillig, koel, koud, bedaard, hard, kalm, stil,...