Vergelijkbare woorden van het woord onberoerd zijn:
fris, onverschillig, koel, hardvochtig, onvriendelijk,...
onverschillig, koel, koud, bedaard, hard, kalm, stil,...
koud, lauw, ongevoelig, koelbloedig, niet geroerd,...
brutaal, onaangedaan, zeer koud, ijzig, ijskil,...
maagdelijk, ongerept, gaaf, heel, intact, onaangetast,...
maagdelijk, ongerept, gaaf, volledig, heel, intact,...
onverschillig, onbewogen, rustig, bedaard, langzaam,...
onbewogen, glad, kalm, strak, effen, onberoerd,...
fris, onverschillig, lauw, zakelijk, onvriendelijk,...