Vergelijkbare woorden van het woord onderbouw zijn:
baas, grondvlak, meetkundige term, grond, beginsel,...
grondvlak, basis, grond, grondbeginsel, grondslag,...
basis, grond, ondergrond, fundament, grondslag,...
stut, zuil, pilaar, steunpilaar, fundament, onderbouw,...
voetstuk, onderbouw, plint, fundering, soort voetstuk
onderbouw
onderbouw, interne organisatie, grondorganisatie,...
slot, molen, dom, kerk, burcht, kasteel, fort, huis,...