Vergelijkbare woorden van het woord fundering zijn:
baas, grondvlak, meetkundige term, grond, beginsel,...
slot, kiem, oorsprong, basis, bodem, vloer, ratio,...
basis, substraat, fundering, grondslag, onderlaag
grondvlak, basis, grond, grondbeginsel, grondslag,...
staal, kiem, basis, axioma, grond, ondergrond, bedding,...
basis, fundament, fundering, pijler, basement,...
stut, zuil, pilaar, steunpilaar, fundament, onderbouw,...
voetstuk, onderbouw, plint, fundering, soort voetstuk
fundament, fundering, fondament
peur, vistuig, fundering, tros wormen, horsmakreel,...
axioma, principe, beginsel, materie, maxime,...
basis, grondstelling, fundering, beginsel, fundament,...
kiem, aanvang, oorsprong, basis, kern, grondbegrip,...
fundering, fundament, grondslag
thema, basis, principe, beginsel, gronddenkbeeld,...
basis, meetkundige term, grondslag, fondament,...
volgende
1 2