Vergelijkbare woorden van het woord ondergeschikt zijn:
onder, meno, minus, geringer, min, kleiner,...
dienstvaardig, gedwee, nederig, gehoorzaam, slaafs,...
onbetekenend, nietig, fijn, benauwd, laag, pienter,...
gedwee, nederig, onderdanig, slaafs, serviel,...
vogel, niet aanzienlijk, biersoort, machineonderdeel,...
onbetekenend, nietig, laag, gemeen, pover, mager, krap,...
onbetekenend, prullig, lorrig, nietig, nietswaardig,...
onderworpen, afhankelijk, ondergeschikt, bijkomstig,...
onderdanig, onderworpen, onderhorig, onvrij, partijdig,...
ondergeschikt, ondergeschikte, mindere
ondergeschikt
serviel, onderworpen, nuttig, ondergeschikt,...
ondergeschikt
onbelangrijk, ondergeschikt, accidenteel, accessorisch,...
slecht, ondergeschikt, minderwaardig,...
ondergeschikt, secundair
volgende
1 2