Vergelijkbare woorden van het woord inferieur zijn:
broddelen, zondig, nietswaardig, vuil, sof, krom, vals,...
minder, onderdanig, klein, onderworpen, lager, gering,...
vuil, vals, laag, gemeen, klein, min, verwerpelijk,...
inferieur
ellendig, min, schandelijk, minnetjes, minderwaardig,...
genegenheid, slap, lusteloos, nietig, kwak, netelig,...
onbelangrijk, ondergeschikt, accidenteel, accessorisch,...
maat, ellendig, pover, schraal, krap, platzak,...
onder, meno, minus, geringer, min, kleiner,...
minor, ondergeschikte, minste, subaltern, lagere,...
onderdaan, bediende, knecht, dienaar, dienstbode, laat,...
onderworpen, afhankelijk, ondergeschikt, bijkomstig,...
te klein, zwak, arm, inferieur, minderwaardig, klein,...
gedwee, nederig, onderdanig, slaafs, serviel,...
rot, slecht, gebrekkig, zwammerig, niet best,...
minder goed, zwak, arm, inferieur, minderwaardig,...