Vergelijkbare woorden van het woord onderwerp zijn:
knul, vent, kerel, figuur, persoon, individu,...
oefening, onderwerp, schoolopgave, oefenvertaling,...
probleem, verwikkeling, opgave, onvrede, affaire, zaak,...
pin, piek, slip, basis, plaats, spleet, insnijding,...
belang, goed, noodzakelijkheid, handeling, kwestie,...
meetkundige term, onderwerp, vaststaand feit,...
staal, kiem, basis, axioma, grond, ondergrond, bedding,...
onderwerp, afdeling, standje, caput, chapiter,...
afval, ruit, weefsel, kant, onderwerp, substantie,...
figuur, thema, grondtoon, grond, verbinding, drijfveer,...
doel, ding, zaak, lichaam, onderwerp, oogmerk,...
zaak, onderwerp, element, substantie, stof, grondstof,...
persoon, onderwerp, handelend persoon,...
ding, zaak, lichaam, onderwerp, object,...
bepaling, gezegde, bijwoord, onderwerp, voorwerp,...
onderwerp
volgende
1 2