Vergelijkbare woorden van het woord ontroostbaar zijn:
woest, ontredderd, berooid, droevig, bedroefd,...
obstinaat, ontredderd, radeloos, hopeloos, versaagd,...
desolaat, wanhopig, ontroerd, bedroefd, zeer bedroefd,...
ontroostbaar, inbedroefd
troosteloos, ontroostbaar, inbedroefd, diepbedrukt,...
zeer bedroefd, diepbedroefd, ontroostbaar
desolaat, troosteloos, diepdroevig, kapot, gebroken,...