Vergelijkbare woorden van het woord troosteloos zijn:
woest, ontredderd, berooid, droevig, bedroefd,...
obstinaat, ontredderd, radeloos, hopeloos, versaagd,...
onthutst, desolaat, aangedaan, bewogen, geraakt,...
smartelijk, desolaat, verdrietig, weinig, aangedaan,...
troosteloos, ontroostbaar, inbedroefd, diepbedrukt,...
desolaat, troosteloos, diepdroevig, kapot, gebroken,...
wanhopig, somber, droevig, treurig, triest,...
desolaat, wanhopig, troosteloos, zeer verdrietig,...
dol, dof, verslagen, klein, verdrietig, bevreesd,...
desolaat, kelderachtig, donker, zwaarmoedig, stroef,...
ellendig, bekrompen, teleurgesteld, betreurenswaardig,...
somber, beklemmend, stroef, akelig, droevig, treurig,...
goor, liederlijk volk, afsnauw, kleurloos, snauw,...
smartelijk, somber, naar, droevig, bedroefd,...
somber, desolaat, troosteloos, triest, grauw,...
somber, gedrukt, miltziek, hypochonder, zwartgallig,...