Vergelijkbare woorden van het woord onvriendelijk zijn:
fris, onverschillig, lauw, zakelijk, onvriendelijk,...
fris, onverschillig, koel, hardvochtig, onvriendelijk,...
nauwkeurig, faas, zoor, penetrant, snijkant, fel,...
dikhuidig, afgestompt, bonk, heel onbeleefd, dom, rib,...
brutaal, heel onbeleefd, bot, rauw, onvriendelijk,...
woest, klungel, bonk, lor, tod, vod, lap,...
halsjuk, toorn, woede, grimmig, grimmigheid,...
grim, onvriendelijk, gepikeerdheid, drift, gramheid,...
grim, toorn, rage, onvriendelijk, drift, gramheid,...
grim, toorn, woede, onvriendelijk, dreigend, boos, fel,...
grim, toorn, woede, grimmig, gramschap, wrevel,...
brutaal, bot, grof, lomp, plomp, niet aardig,...
wakker, levendig, kras, flink, wulps, energiek,...
brutaal, grof, lomp, onbeleefd, niet welgemanierd,...
kil, vuil, lastig, pijnlijk, gemeen, ruw,...
piek, scherp, vinnig, schraal, slim, pienter,...