Vergelijkbare woorden van het woord oorsprong zijn:
prolegomena, inleidende rede, voorrede, oorsprong,...
fris, echt, nieuw, oorsprong, grondtekst, eigenaardig,...
uitloper, knol, keest, pit, aanvang, keen, embryo,...
inleiding, kiem, begin, start, aanhef, proloog,...
inleiding, kiem, aanvang, aanhef, afkomst, oorsprong,...
slot, kiem, oorsprong, basis, bodem, vloer, ratio,...
kiem, begin, oorsprong, kroost, nest, komaf, bron,...
gezond, goed, inderdaad, oorsprong, uitstekend, lekker,...
oorsprong, buis, vlam, aar, nerf, vena, vene, veine,...
kiem, begin, oorsprong, afkomst, herkomst, grond,...
oorsprong
kiem, oorsprong, kroost, nageslacht, kern, lichaam,...
oorsprong
familielid, oorsprong, mère, moer, moes, mem,...
oorsprong, bron, beekje, beek, kreek, wel, stroompje,...
kiem, oorsprong, uitspruitsel, basis, waard,...
volgende
1 2