Vergelijkbare woorden van het woord wortel zijn:
uitloper, knol, keest, pit, aanvang, keen, embryo,...
inleiding, origineel, kiem, aanvang, begin, grond,...
uitloper, scheut, bot, loot, spruit, opslag, tak,...
baas, grondvlak, meetkundige term, grond, beginsel,...
kroeghouder, vogel, woord, eend, kroegbaas,...
knol, bol, vrucht, wortel
kerel, man, vader, wortel, weekloon, kweek, biet,...
mangelwortel, knol, wortel, soort knol, pee, groente,...
knol, knolgewas, wortel, biet, kroot, pee, karoot,...
knol, wortel, soort knol, biet, karoot, soort vrucht,...
wortel, wiskundige term, wortelwoord, wortelgetal,...
wortel
kiem, oorsprong, gevolg, rede, ratio, grond, drijfveer,...
kiem, aanvang, oorsprong, basis, kern, grondbegrip,...
staal, kiem, basis, axioma, grond, ondergrond, bedding,...
wortel
volgende
1 2