Vergelijkbare woorden van het woord opzet zijn:
blik, gezicht, bewustzijn, verstand, benul, besef,...
einde, goal, strekking, oogmerk, eindpunt, bedoeling,...
wild, flink, bedenkelijk, maat, intens, buitensporig,...
geest, ratio, doel, raam, zin, loop, opzet, porte,...
erg, opzet, arglist
einde, inzicht, doel, eind, opzet, bedoeling, wit,...
willekeurig, opzet, willekeur, kwaadwilligheid,...
inzicht, doel, zin, strekking, opzet, tendens, oogmerk,...
benul, besef, notie, begrip, inzicht, conceptie,...
voorstel, plot, vernemen, conceptie, intrige, doel,...
bedrog, opzet
opzet, bedoeling, aanslag, aanleg, ijver, plan,...
begrip, schema, ontwerp, opzet, idee, schets, tactiek,...
opzet, bedoeling, streven, oogmerk, plan, streving,...
opzet, plattegrond, grondtekening, bouwplan, stadskaart
opzet
volgende
1 2