Vergelijkbare woorden van het woord plan zijn:
aanbod, offerte, wetsvoorstelling, plan, motie, opgave,...
schip, schema, clou, vaartuigen, intrige, plan,...
meemaken, horen, ervaren, denken, plan, bekwaam,...
begrip, bevatting, opnemen (het), idee, ontvangenis,...
verwikkeling, plot, kruiperij, kunstgreep, cabaal,...
einde, goal, strekking, oogmerk, eindpunt, bedoeling,...
overzicht, geraamte, model, patroon, plot, intrige,...
voorstel, geraamte, model, conceptie, programma,...
inzicht, doel, erg, strekking, kwade bedoeling,...
notie, begrip, overweging, strekking, pointe, idee,...
inzicht, doel, zin, strekking, opzet, tendens, oogmerk,...
omlijning, afbakening, grondtekening, tekenterm, plan,...
management, staf, kern, leiding, rand, frame, raam,...
basis, gehalte, peil, rang, level, waterspiegel,...
raid, begin, misdaad, roest, ontwerp, bezinksel,...
geraamte, couvert, begrensd, ontwerp, vork, lepel,...