Vergelijkbare woorden van het woord parallel zijn:
onverschillig, even, egaal, idem, identiek,...
commensurabel, overeenkomende, parallel,...
gelijk, eenzelfde, strokend, analoog, identiek,...
minuut, scherp, kubus, snijlijn, term, been, stomp,...
gelijk, dergelijk, naar, ook, strokend, analoog,...
parallel
vergelijkbaar, parallel, evenwijdig, verwant,...
straal, omtrek, parabool, koorde, parallel, middellijn,...
meetkundige term, parallel, overeenkomende,...
parallel, overeenkomende, evenwijdig
overeenkomst, overeenstemming, gevallen afleiden,...