Vergelijkbare woorden van het woord pater zijn:
deken, abt, non, mère, paus, abdis, pater, overste,...
pater, vader, kerkvader, regulier, kloosterling,...
vaar, familielid, pater, priester, ordegeestelijke,...
pater, rp, reverendus
deken, pope, eminentie, abt, non, paus, pater, pastoor,...
pater
deken, pope, katholieke geestelijke, pater, pastoor,...
pater, priester, ordegeestelijke, asceet, novice,...
abt, non, abdis, pater, priester, minderbroeder,...
pater, ordegeestelijke, Paus, Anselmus, Basilius
pater, ordegeestelijke, kloosterling, dominicaan,...