Vergelijkbare woorden van het woord paus zijn:
deken, abt, non, mère, paus, abdis, pater, overste,...
paus, pontifex, parkeerplaats
familielid, paus, vader, oudeheer, pa, va, heit,...
keizer, paus, bisschop, priester, P., opperpriester,...
paus, bisschop, kardinaal, bons, partijleider, bonze,...
paus, oppergezag, eerste mens, aartsbisschop,...
deken, pope, eminentie, abt, non, paus, pater, pastoor,...
paus, bisschop, kardinaal, aartsbisschop
paus, pontifex, dalai, patriarch, hogepriester,...
paus