Vergelijkbare woorden van het woord pijnboom zijn:
ijf, ijfel, taxus, den, pijn, arve, lork, spar, ceder,...
schip, Chinees gewicht, vaartuig, maas, goud Indisch,...
ijf, taxus, naaldboom, balk, sneeuwbes, kerel,...
naaldboom, kwelling, straf, boom, vae (Latijn),...
boom, rondhout, schoenmaker, paal, pijnboom, klimpaal,...
naaldboom, boom, grote naaldboom, conifeer,...
naaldboom, boom, dorsvloer, kerstboom, mastboom, spar,...
naaldboom, boom, lier, boomschimmel, conifeer, lariks,...
naaldboom, spant, boom, kerstboom, den, conifeer,...
naaldboom, boom, lork, conifeer, lorkeboom, pijnboom,...
naaldboom, boom, pijn, mast, paal, den, pijnboom,...
ijf, taxus, naaldboom, boom, cypres, jeneverbes, ceder,...
ijf, naaldboom, varen, jeneverbes, ceder, coniferen,...
boom, den, pijnboom, dennenboom, denneboom, mastspar,...
ijf, naaldboom, cypres, zeeden, lork, spar, taxis,...
naaldboom, boom, mammoetboom, pijnboom, reuzenboom,...
volgende
1 2