Vergelijkbare woorden van het woord pinduiker zijn:
vogel, eendachtige vogel, duikergans, zwemvogel,...
nonnetje, duikergans, weeuwwtje, weeuwtje, pinduiker