Vergelijkbare woorden van het woord zaagbek zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
wulp, snip, watersnip, ral, gans, snep, griet, grutto,...
vogel, zaagbek, zaagbekeend
brandgans, vogel, pelikaan, aalscholver, snip,...
vogel, zaagbek
zaagbek
vogel, eend, eendachtige vogel, zaagbek, soort eend,...
zaagbek, zaagbekeend