Vergelijkbare woorden van het woord poppenspel zijn:
poppenspel
poppenspel, poppenkast, ronzebons
poppenspel, Javaans poppenspel, dans, Maleis poppenspel