Vergelijkbare woorden van het woord pronomen zijn:
pronomen, grammaticale term, woordsoort,...
pronomen, voornaamwoord, wijs, persoon, woord,...
pronomen, voornaamwoord, alinea, verbuigen, syncope,...