Vergelijkbare woorden van het woord ral zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, snip, trap, casuaris, emoe, nandoe, emu, kip,...
wulp, snip, watersnip, ral, gans, snep, griet, grutto,...
vogel, pelikaan, aalscholver, schollevaar, snip, stern,...
vogel, eendachtige vogel, ral, watervogel, ralachtigen,...
vogel, eendachtige vogel, ral, waterhen, ralachtigen,...
vogel, eendachtige vogel, ral, rak, reiger, longois,...
vogel, wulp, snip, ral, snep, griet, grutto,...
kwak, vogel, wulp, pelikaan, snip, ral, griet, grutto,...
kwak, ral, ibis