Vergelijkbare woorden van het woord waterhoen zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
wulp, snip, watersnip, ral, gans, snep, griet, grutto,...
vogel, loopvogel, eendachtige vogel, watervogel,...
waterhoen
meerkoet, waterhoen, kwartelkoning, waterral, Ralli
brandgans, vogel, pelikaan, aalscholver, snip,...
vogel, waterhoen
kwak, vogel, wulp, pelikaan, snip, ral, griet, grutto,...
waterhoen