Vergelijkbare woorden van het woord rollaag (muur) zijn:
deken, slaag, ransel, dak, dek, sprei, afnemen,...