Vergelijkbare woorden van het woord scheef zijn:
scheef, slecht, gebogen, gebrekkig, onrechtvaardig,...
vuil, scheef, geniepig, katachtig, leugenachtig, kwaad,...
vuil, scheef, barrel, overblijfsel, waardeloos spul,...
travers, scheef, eigenzinnig, loodrecht, tegenstrevend,...
scheef, ijsschol, raar, stuk drijfijs, schol,...
scheef, dwars, leep, onnet, gérend, cursief, hellend,...
scheef, schuin, sleep, steil, schuin aflopend, neiging,...
scheef, verwrongen, scheel
scheef, schuin, eindigend, glooiend, neergaand
scheef, abnormaal, verschillend, niet conform,...
scheef, schuin
scheef, vals, schots, schuin, afwijkend, foutief,...
scheef, afwijzend, misprijzend
scheef, verkeerd, mis, fout, geheel, helemaal,...
scheef
scheef, krom, gekromd, gebogen
volgende
1 2