Vergelijkbare woorden van het woord verkeerd zijn:
krom, vals, afval, dwars, schots, schuin, hellend,...
vuil, scheef, geniepig, katachtig, leugenachtig, kwaad,...
scheef, ijsschol, raar, stuk drijfijs, schol,...
scheef, dwars, leep, onnet, gérend, cursief, hellend,...
scheef, abnormaal, verschillend, niet conform,...
vals, verkeerd, mis, fout, onjuist, incorrect,...
vuil, goor, verkeerd, bederven, wrak, beschadigd,...
verkeerd, bederfgevoelig, niet houdbaar
mankement, verkeerd, faliekant, foutief, mis, faal,...
scheef, verkeerd, mis, fout, geheel, helemaal,...
verkeerd, fout, onjuist, omgekeerd, achterstevoren,...
verkeerd, ongepast, gedeplaceerd, ontijdig, onvoeglijk,...
officium, verkeerd, faliekant, foutief, fout,...
woest, zondig, dol, lastig, moeilijk, vals, verkeerd,...
verkeerd, lek, tekort, schadelijk, slecht, onaf,...
verkeerd, lek, gat, mand, schadelijk, slecht, zeef,...
volgende