Vergelijkbare woorden van het woord scheldnaam zijn:
kruipend dier, kachel, axolotl, vuurwerk, kacheltje,...
bijnaam, scheldnaam, schimpnaam, spottennaam
kapoen, deugniet, scherts, schalk, kol, spotnaam,...
scheldnaam
koker, groenvink, scheldnaam, Duitser, losse mouw,...