Vergelijkbare woorden van het woord schelle kreet zijn:
roep, tier, gier, luid geluid, uiting, krijs, kreet,...
gil, schreeuw, uitroeping, schelle kreet