Vergelijkbare woorden van het woord krijs zijn:
roep, tier, gier, luid geluid, uiting, krijs, kreet,...
roep, tier, gil, luid geluid, cri, rijt, krijs, kreet,...
schreeuw, krijs, exclamatie
gil, krijs