Vergelijkbare woorden van het woord schotwijdte zijn:
belang, bevatting, zin, strekking, omvang, betekenis,...