Vergelijkbare woorden van het woord scolopander zijn:
veelpoot, scolopander, duizendpotig insect,...
duizendpoot, veelpoot, scolopander