Vergelijkbare woorden van het woord duizendpotig insect zijn:
veelpoot, scolopander, duizendpotig insect,...
duizendpoot, duizendpotig insect
duizendpoot, duizendpotig insect