Vergelijkbare woorden van het woord sedes zijn:
rekwest, zetel, plaatsaanduiding, brief, sedes, rekest,...
adres, staal, zorg, kruk, stal, zitting, bank,...
sedes
adres, stad, metropool, plaats, gehucht, dorp, vlek,...
kruk, zitting, bank, sofa, divan, canapé, ottomane,...
verlichting, sedes, afgang, decharge, ontheffing,...
sedes, cathedra
adres, zetel, sedes, woonstee, domicilie, woning