Vergelijkbare woorden van het woord zetel zijn:
rekwest, zetel, plaatsaanduiding, brief, sedes, rekest,...
ijkmaat, ijzer, hangijzer, zetel, aard, grondslag,...
notitie, oplettende zorg, drukte, kommer, kommernis,...
sukkel, sul, handgreep, handel, zetel, stumper,...
schuur, rommelig vertrek, zetel, kraam, kot, staleend,...
tagung, seance, zetel, sessie, vacatie, zitplaats,...
onderzeese rug, rif, rustbed, zetel, geldinstelling,...
staal, hoeve, land, domein, zetel, werf, zate, manor,...
fauteuil, herenstoel, zetel, leunstoel, huisraad
staal, goed, hoeve, landgoed, possessie, have, bezit,...
opklapbare stoel, zetel, chaise-longue, dormeuse
zetel, het zitten, tenue, comfort, duur, ruiter
staal, hoeve, hofstede, landgoed, grondslag, bezitting,...
adres, zetel, zitplaats (Latijn), woonplaats,...
zetel, zitterik, zitmeubel, zitplaats, leraarsambt,...
zetel, erezetel, soort zetel, vorstenzetel,...
volgende