Vergelijkbare woorden van het woord sing zijn:
eenvoud, grammaticale term, sing, simplex, singulair,...
enkelvoud, sing, simplex, taalkundige term
maar, vaart, kanaal, kade, sloot, rei, veste, water,...
vaart, kanaal, wal, rei, veste, gracht, singel, vest,...