Vergelijkbare woorden van het woord stadsgracht zijn:
snel, diep, schot, toer, trip, gauw, vlug, haast, loop,...
diep, buis, leiding, vaart, gang, grift, water, gracht,...
schans, dijk, ka, aanlegplaats, gemetselde oeverkant,...
koorgezang, sloot, meetlat, gracht, hooi, dans, koor,...
vesting, ommuurde stad, gracht, stadsgracht, stadsmuur,...
maar, vaart, kanaal, kade, sloot, rei, veste, water,...
draagband, draagriem, band, koppel, buitenwal, vis,...
stad, burcht, vesting, wal, grondvest, veste, gracht,...
enkelvoud, singularis, gracht, stadsgracht