Vergelijkbare woorden van het woord identiek zijn:
onverschillig, even, egaal, idem, identiek,...
onverschillig, gelijk, glad, effen, identiek,...
equivalent, identiek, adequaat
gelijk, eenzelfde, strokend, analoog, identiek,...
gelijk, overeenkomst, strokend, analoog, congruent,...
gelijk, uniform, congruent, identiek, eenvormig,...
idem, evenzo, identiek
egaal, gelijk, supra, zo, idem, id, dito, identiek,...
gelijk, idem, id, item, identiek, it., eendere,...
even, gelijk, ook, eveneens, idem, dito, item, eender,...
gelijk, stabiel, idem, eender, hetzelfde, identiek,...
gelijk, dergelijk, naar, ook, strokend, analoog,...
enerlei, specifiek, dergelijk, identiek,...
uniform, gelijkvormig, gelijk, eentonig, eender,...
gelijk, eender, eenvormig, éénvormig, hetzelfde,...
gelijk, eentonig, eender, gehegelijk, hetzelfde,...
volgende
1 2