Vergelijkbare woorden van het woord taling zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
ezel, domoor, dommerik, canard, vogel, woord, krak,...
vogel, krak, krust, kreest, smient, taling, ringeend,...
nonnetje, klappereend, brilduiker, smient, taling,...
vogel, pelikaan, aalscholver, schollevaar, snip, stern,...
vogel, eend, flamingo, smient, taling, rotgans, zwaan,...
brandgans, vogel, pelikaan, aalscholver, snip,...
krust, smient, taling, bergeend, krakeend, slobeend,...
taling