Vergelijkbare woorden van het woord thesis zijn:
test, thema, axioma, postulaat, voorstelling, staat,...
energie, klem, herdruk, kracht, ophef, klemming,...
klem, nuance, klemming, nadruk, leesteken, muziekteken,...
thesis
thesis
thesis
thesis
thesis, abbattimento
stelling, aanneming, assumptie, veronderstelling,...
drank, lidwoord (Engels), aanname, stelling, thesis
postulaat, strekking, proefschrift, bewering, stelling,...
thesis