Vergelijkbare woorden van het woord thymus zijn:
Ítre, lever, bijnier, gonade, thymus, tonsil, epifyse,...
thymus, zwezerik, thymusklier, thymus(klier)
klier, thymus, borstbeenklier, vleesgerecht,...
thymus, zwezerik
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...