Vergelijkbare woorden van het woord zwezerik zijn:
Ítre, lever, bijnier, gonade, thymus, tonsil, epifyse,...
klier, borstbeenklier, zwezerik, thijmklier,...
thymus, zwezerik, thymusklier, thymus(klier)
hamlap, bieflap, biefstuk, runderlap, ham, lever,...
zwezerik, borstbeenklier
waterplant, zwezerik, kaars, vogelverschrikker,...
zwezerik
zwezerik, borstbeenklier
thymus, zwezerik
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...