Vergelijkbare woorden van het woord tijd zijn:
even, korteling, interval, ogenblik, tijd, wijl, duur,...
pronomen, voornaamwoord, wijs, persoon, woord,...
tijdperk, poos, tijd, duur, cyclus, reeks jaren,...
tijd
kostelijk, splendide, zwaar, poos, tijd, niet goedkoop,...
persoon, naamval, tijd, meervoud, enkelvoud, onderwerp,...
tijd, stop
baal, vlek, teken, koffer, tijd, valies, reiszak,...
tijd, vlaag, leg
ebbe, vloed, tijd, eb, tijdstip, seizoen, hoogtij, tij,...
moesson, jaargetijde, tijd, lente, jaardeel, zomer,...
tijd, tijdstip, onverwijld
lengte, duur, tijdsduur, tijd
tijdperk, periode, reeks jaren, begrensde tijdruimte,...
jaar, octaaf, dag, periode, era, stadium,...
tijdperk, periode, era, epoche, eeuw, epoch, perio,...
volgende
1 2