Vergelijkbare woorden van het woord spraakkunstige term zijn:
lid, sujet, kerel, figuur, mens, grammaticale term,...
casus, nomen, datief, ablatief, genitief, vocatief,...
poos, grammaticale term, periode, tempus, duur,...
grammaticale term, getal (taalkundig),...
eenvoud, grammaticale term, sing, simplex, singulair,...
sujet, thema, kwestie, punt, zaak, gegeven, grondslag,...
oplossing, dissectie, ontbinding, afbraak, analyse,...
woordsoort, verbum, taalkundige term,...
einde, uitloop, poort, uittreding, sortie, uitweg,...
klinker, taalkundige term, zelfklinker,...
taalkundige term, spraakkunstige term, tweeklank
taalkundige term, syllabe, spraakkunstige term
eenklank, spraakkunstige term, enkele klinker
lettergreep, spraakkunstige term